1396/09/20
مرتب سازی بر اساس:
محدودیت:

گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در مهر ماه 96
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1396/08/13 ساعت: 10:29 AM
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در مهرماه 1396
تعداد بازدید:14
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در شهریور ماه 96
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1396/07/03 ساعت: 1:11 PM
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در شهریورماه 1396
تعداد بازدید:25
گزارش سالانه واحد خواهران ستاداز 5مرداد95 لغایت 5مرداد96
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1396/06/09 ساعت: 1:23 PM
گزارش سالانه واحد خواهران ستاداز 5مرداد95 لغایت 5مرداد96
تعداد بازدید:36
گزارش سالانه ستاداز 5مرداد95 لغایت 5مرداد96
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1396/06/09 ساعت: 1:21 PM
گزارش سالانه ستاداز 5مرداد95 لغایت 5مرداد96
تعداد بازدید:34
گزارش 5 مرداد96
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1396/06/09 ساعت: 12:40 PM
گزارش 5 مرداد96
تعداد بازدید:28
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در مرداد ماه 96
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1396/06/09 ساعت: 12:38 PM
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در مرداد ماه 96
تعداد بازدید:33
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در تیر ماه 96
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1396/05/01 ساعت: 1:59 PM
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در تیرماه96
تعداد بازدید:43
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در خرداد ماه 96
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1396/03/29 ساعت: 1:50 PM
ـــــــــ
تعداد بازدید:69
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در اردیبهشت ماه 96
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1396/03/07 ساعت: 9:37 AM
ـــ
تعداد بازدید:75
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در فروردین ماه 96
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1396/02/02 ساعت: 12:31 PM
ــ
تعداد بازدید:76
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در اسفند ماه 95
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1396/02/02 ساعت: 12:30 PM
ــ
تعداد بازدید:78
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در بهمن ماه 95
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1395/12/05 ساعت: 10:10 AM
ـــــــــ
تعداد بازدید:122
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در دی ماه 95
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1395/11/12 ساعت: 9:22 AM
ــــ
تعداد بازدید:110
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در آذر ماه 95
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1395/10/11 ساعت: 11:04 AM
ـــــ
تعداد بازدید:122
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در آبان ماه 95
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1395/10/11 ساعت: 11:02 AM
ـــــ
تعداد بازدید:118
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در مهرماه 95
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1395/10/11 ساعت: 11:01 AM
ـــــ
تعداد بازدید:119
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در شهریورماه 95
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1395/07/03 ساعت: 1:47 PM
ــــ
تعداد بازدید:133
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در مردادماه 95
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1395/06/01 ساعت: 9:03 AM
گزارش عملکرد نهاد نماز جمعه در مردادماه 95
تعداد بازدید:152
گزارش عملکرد 5 مرداد95
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1395/05/12 ساعت: 11:56 AM
گزارش عملکرد ستاد نماز جمعه در سالروز نماز جمعه - 5 مرداد 95
تعداد بازدید:175
گزارش عملکرد واحد خواهران ستاد نماز جمعه
عملکرد ماهانه ستاد برگزاری نماز جمعه

1395/05/12 ساعت: 11:53 AM
گزارش عملکرد واحد خواهران ستاد نماز جمعه طی یک سال اخیر از 5 مرداد 94 لغایت 5 مرداد 95
تعداد بازدید:229
1234
ارسال دیدگاه
اخبار سایت رهبری (مدظله)
جستجو در سایت
مانده تا روز جمعه

روز
ساعت دقیقه ثانیه