1400/05/05
کد : 51414 تاریخ : 1399/07/21 ساعت: 9:51 AM تعداد بازدیدها : 81

خطبه های نماز جمعه 1399/07/21
.۲۷ صفر روز وقف است. سروران عزیز اگر وقف درست انجام بشود ،یک ،دو متولی به نحو احسن مراقبت کند وطبق نیت واقف عمل کند ما مشکلات اجتماعی دیگر نبایدداشته باشیم مشکل اقتصادی نباید داشته باشیم مشکل فرهنگی نباید داشته باشیم مشکل اینجا است که هم وقف بعضی وقتها درست نیست به صلاح جامعه نیست باید متولیان وقف آنهایی که در اداره اوقاف هستند مردم را روشن بکنند هدایت کنند الان ما بودجه فرهنگی نیاز داریم شما که میخواهید ملکی دارید زمینی دارید و می خواهید وقف کنید بیایید آن را وقف کارهای فرهنگی کنید فردا هر چه کار فرهنگی می خواهد انجام شود از این طریق باشد ماحوزه علمیه داریم در این شهرستان ما مراکز نیکوکاری داریم در این شهرستان مراکزی داریم که در کار درمان هستند مراکزی داریم که در کار جهیزیه هستند خوب است که موقوفات را به این سمت ببریم که مردم نیازشان برطرف می شود

خطبه های 17/7/99

 بسم الله الرحمن الرحیم بندگان خدا بندگان مومن وخوب درگاه خداوند متعال مومنین و مومنات خود  وشما را به تقوای الهی دعوت می کنم  یکی ازنشانه های تقوا و اهل تقوا انفاق مال در راه خداست اگر میخواهید متقی را بشناسیدباید از طریق نشانه ها شناخت یکی نشانه های افراد  متقی این است که انفاق می کنند" ومما رزقناهم ینفقون "متقیان از روزیی که خداوند متعال به شان داده فرقی نمی‌کندفرقی نمی کندمادی یا معنوی  مادی  مثل مال  ثروت چیزهایی که  خداوند متعال داده انفاق می کنند غذا می‌دهند مالشان را میدهند یا معنوی مثل مقام جاه علم این چیزها را در راه خدا انفاق می کنند متقین را اگر می‌خواهیم بشناسیم این چنین اند " واتی المال علی حبه ذوی القربی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب مال و ثروت شان که خداوند به آنها داده به هر که دوست دارند میدهند کیا هستند به یتیمان به قوم خویشان دوم به یتیم ها می دهند در راه ماندگان میدهند آنهایی که نیازمند هستند به آنها اموالشان را عطا می کند خداوند متعال می فرماید اینهایی که اینچنین اموال خودشان را در راه خدا انفاق می کنندحواسشان به دوروبریهای  خودشان هست حواسشان به جامعه خودشان هست اینهایی که اموال خودشان را وقف می کننداموالشان را  انفاق می کنند اینها پرهیزکاران هستند حتی خداوند متعال دستور می‌دهد که سبقت بگیرید سرعت داشته باشید در این مسئله انفاق می فرماید سارعوا الی مغفره من ربکم" سرعت بگیرید به  سمت غفرانی که از جانب خدا بخشایشی که از جانب خداست سبقت بگیرید سرعت بگیرید برای بهشتی که آماده شده برای شما که پهنای آن آسمان ها و زمین است خدا چه وسعت ایداده برای افراد با تقوانسبت به آن پاداشی که ما دغدغه داریم می فرماید بهشت را می دهد سرعت بگیریدسبقت بگیرید به سمت مغفرت خدا به سمت بهشتی که پهنای آن به اندازه آسمانها و زمین است این آماده شده است برای افراد با تقوا خدایا متقین کیا هستند که این بهشت با این وسعت برای آنها درنظر گرفته اید می فرماید آنهایی که چه در گشایش و چه در تنگدستی انفاق می کنند یعنی  ننشینی و بگوید خدایا برسان یک پول هنگفتی یک سرمایه یک درآمدی که من انفاق کنم نه حتی در همین دوره نداری این هم دیگران را شریک کنم سهیم کنم اگر یک مبلغ ناچیزی هم هست حداقل پول یک دانه نان را میتوانم به یک فقیر بدهم که فقیر شب گرسنه نخوابدبله نمی‌توانم بهترین خوراک را برایش فراهم کنم اما پول یک دانه نان را که می‌توانم بدهم انفاق در این وضعیت باشد چه در حال تنگدستی در حال گشایش انفاق می کنند اینها متقین هستند از صفات متقین سروران عزیزآنهایی هستند که انفاق می کنند یکی از موارد حسنه ای که در باب انفاق وجود دارد وقف است انفاق میخواهیم بکنیم یکی از مواردش وقف است بیاییم از ما لمان از درآمدمان از ملکمان بخشی از آن را وقف کنیم که یکی از نیازهای واقعی جامعه ما این سنت حسنه وقف است . وقف ویژگی های زیادی دارد حالا در روایاتبرایش بهره هایی برده شده است نسبت به این بهره هایی که وقف دارد اما یک روایت است که پیغمبر می فرماید"اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا فی ثلاث..... زمانی که فرزند آدم از دنیا می رود عملش دیگر قطع میشود دیگر تمام شد تکلیف برای این دنیا بود هرچه کار کردیم برای این دنیا بوده است آنجا خبری از تکلیف نیست دیگر آنجا عالم حساب و کتاب است عالم برزخ یا قیامت باید حساب و کتاب شود تکلیف از ما برداشته می شود اعمال ما دیگر قطع میشود مگر در سه چیز سه جا این عمل همچنان ادامه دارد اگر آن سه مورد را رعایت کنیم حسناتش برای آن قسمت هست خداوند متعال آن را برای ما می رساند اولیش را خداوند متعال می فرماید : صدقه جاریه یک کار خیر انجام شود که وقتی از دنیا رفتیم ادامه داشته باشد نمونه بارزش وقف است اگر ما یک وقف درست داشته باشیم متولی وقف داشته باشیم که کار را خوب پیگیری کند وقتی هم از دنیا برویم خیرات و حسناتش به ما می‌رسد دوم علمی که ازآن سود برده شود  علماکتاب نوشته اند دیگران بهره می‌برند از این کتاب از این علم دیگران استفاده می کنند اینهم جزء چیزهایی است که نفعش برای آخرت است یا فرزند صالحی که برای او دعا بکند فرزندی باشد که بیاید خیرات و حسنات را انجام بدهد وبگوید اینهم ثوابش برای برای پدرم و مادرم ولی بهترینش که الان از دست خودمان برمی‌آید وقف است مورد اول است صدقه جاریه . بنیانگذار وقف در این عالم دردین اسلام وجود نازنین پیامبر اکرم است خود حضرت پیغمبر اولین کسی بود که وقف کردند زمانی که مخیری  از یهودیان وعالمان یهود بود ثروتمند بود وقتی که پیغمبر وارد مدینه شدند ، جنگی رخ داد در زمان جنگ احد بلند شد رفت سراغ اقوام و عشیره  گفت ای قو وخویشان ای یهودیان مگر ما و پدرانمان برای کمک به پیغمبر آخر الزمان نیامده بودیم خوب این پیغمبر خودش را معرفی کرده معجزه اش را هم دیده ایم ما هم ایمان آورده ایم چرا شماها کنار نشسته اید الان جنگ دارد  ما بلند شده این آمده ایم اینجا کمک پیغمبر آخر الزمان کنیم خوب این پیغمبر الان نیاز دارد جنگ است گفتند امروز یوم السبت است شنبه است روز شنبه هم برای یهودیها تعطیلی است برگشت و گفت آی خویش ها شما خودتان می دانید دیگر وقتی پیامبری جدید آمد احکام پیغمبر سابق منحل می شود دیگری یو السبت معنا نمی دهد دیدند زیر بار نمی روند خودش بلند شد و گفت من میروم به سمت کمک به پیغمبر، کفار آمده اند در منطقه احد می‌خواهند با پیغمبر به جنگند من می خواهم بروم کمکش ،وقتی داشت میرفت صدا زد  چون مرد ثروتمندی بودگفت همه اموال من وقتی از دنیا رفتم برسد به پیغمبر اسلام همه هم  دیدند و شاهد بودند و متوجه شدن بلند شد رفت و در رکاب پیغمبرتوفیق پیدا کرد در رکاب پیغمبر در جنگ احد شهید شد وقتی جنگ تمام شد آمدند و اموال این جناب مخیری را  تقسیم بکنند گفتند این باغ های هفتگانه ای دارد که به آن میگویند حدائق سبعه  ، این باید در دست پیغمبر باشد چون می‌خواهم اموالم را به پیغمبر بدهم پیغمبر اسلام همین را وقف کردند و متولی را حضرت زهرا (س) قرار دادند وقف کردن اولین بنیانگدار وقف است.۲۷ صفر روز وقف است. سروران عزیز اگر وقف درست انجام بشود ،یک ،دو  متولی به نحو احسن  مراقبت کند وطبق نیت  واقف عمل کند ما مشکلات اجتماعی دیگر نبایدداشته باشیم مشکل  اقتصادی نباید داشته باشیم  مشکل فرهنگی نباید داشته باشیم مشکل اینجا است که هم وقف بعضی وقتها درست نیست به صلاح جامعه نیست مثلاً در یک منطقه می روی همه وقف روضه خوانی کردند در صورتی که ما مشکل فرهنگی داریم مشکل بهداشت و درمان داریم مردم الان میخواهند به دکتر بروند پول ندارند خوب پس ثمره آن وقفی که انجام شده بود برای بهداشت و درمان می توانست همین را بیاورند بدهند به افرادی که نیازمند هستند دستشان دراز نباشد به خاطر بی پولی به پزشک مراجعه نکنند خوب این می شد خیلی راحت باید متولیان وقف آنهایی که در اداره اوقاف هستند مردم را روشن بکنند هدایت کنند الان ما بودجه فرهنگی نیاز داریم شما که میخواهید ملکی دارید زمینی دارید و می خواهید وقف کنید بیایید آن را وقف کارهای فرهنگی کنید فردا هر چه کار فرهنگی می خواهد انجام شود از این طریق باشد این خیرات است حوزه علمیه هست خوب حوزه علمیه گردانند هاش مردم هستند زمانی که مرحوم رجایی آمد خدمت امام و گفت من می خواهم برای طلبه ها یک مستمری حقوق تعیین کنند امام ناراحت شد گفتن برای چه می‌خواهید این کار را انجام بدهیم گفت طلبه ها در مضیقه هستند و نیاز هست عنوان طلبه ها از مرد مندبا مردمند  مردم هم باید اداره کنند .از همین نذورات وجوها ت حوزه های علمیه دارند اداره میشوند وقفیات هم یک قسمش است که خود مردم وقف می کنند. ماحوزه علمیه داریم در این شهرستان ما مراکز نیکوکاری داریم در این شهرستان مراکزی داریم که در کار درمان هستند مراکزی داریم که در کار جهیزیه هستند خوب است که موقوفات را به این سمت ببریم که مردم نیازشان برطرف می شود وقف روضه خوانی است الحمدلله و هر روز هم روضه دارد برقرار میشود از همان  محل درآمد وقفیات اما کفایت میکند برای این شهرستان .ببریم به سمت جاهایی که مردم نیازمند هستند این امورات وقفی خدا ان شاءالله ما را جرء منفقینو متقین در این دنیا قرار بدهد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

خطبه دوم

خودم و شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم هفته گذشته عرض کردم یکی از مصادیق رعایت تقوا گوش به فرامین بزرگان دین دادن است یکی از بزرگان دین الان ولی فقیه زمان است ولی فقیه  مشکلات مملکت را احصا می کنند راه حل نسبت به مشکلات ارائه می دهد ای کاش دولتمردان مجلسیان افرادی که دستشان توی کار است جزء مسئولین هستند به ای کاش گوش میدادند به فرامین رهبری که الان مردم در مضیقه نباشند حضرت آقا در دیدارهای مختلف نکاتی را فرمودند که برای فرار از مشکلات آن هفته عرض کردم جنگ اقتصادی را سال ۸۶ رهبر معظم انقلاب فرمودند یعنی مسئله جدیدی نیست 13سال پیش حضرت آقا فرمودند مسئولین ما جدی نگرفتن و الان این مملکتی که قرار است به تمدن نوین اسلامی برسد این مردمی که قرار است زمینه ساز ظهور بقیه الله اعظم را فراهم کنند الان گرفتار یک سری موارد ابندایی معیشتی  از قبیل مرغ و تخم مرغ برنج و گوشت و این ها هستند خیلی ظلم است در صورتی که میشد پیشگیری کرد و نگذاریم کار به اینجاها بکشد حضرت آقا یکی از معضلات این مملکت را بیکاریدانستند فرمودندبیکاری یکی از معضلات اصلی کشور است و خود آقا راه حل دادند و فرمودند کلید اصلی اشتغال در کشور تولید است اگر ما تولید را رونق بخشیم مشکلات حل می شود مشکل اقتصادی مملکت مشکل بیکاری  مردم به واسطه اشتغال که آن هم جهش تولید هست بیایند تولیدرا رقم بزنند درهمین شهرستان حالا اسمش هست کویری و محروم اما خداییش وقتی نگاه می کنیم خداوند از زمین و آسمان برای ما نعمت دارد نازل میکند ببینید الان پتاس در کل منطقه خاورمیانه فقط در ایران آنهم فقط در شهرستان خور و بیابانک است معادن را شما ملاحظه بفرمایید چه معدنهای خوبی ما داریم این انرژی خورشیدی که مستقیم دارد می تابد و تولید برق می کنیم خدا زمین وآسمان را برای ما مهیا کرده است اما متاسفانه تولید نداریم اگر همین مجتمع پتاس بیاید مشکلات و موانع اش را رفع کند ادامه بدهد فازهای بعدی را اجرا بکند ما مشکل اشتغال نداریم بخشی از آن حل می‌شود اگر معادن ما فرآوری را بیاورند همین جا تولید داشته باشیم و کارخانه داشته باشیم جوان‌های ما میرود سرکار مشکلات حل می‌شود حضرت آقا فرمودند ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم عبارت از تقویت تولید داخلی.اگر تولید داخلی  رونق پیدا کند خیلی مشکلات حل می شود  معظل دوم حضرت آقا فرمودند گرانی و بالا رفتن قیمت‌ها و مشکلات معیشتی الان مشکلی که ما داریم این است قیمتی که می‌خواهیم بگیریم می‌گویند الان یا الان یعنی ثانیه است بنده رفتم به مغازه خرید داشته باشم گفت حاج آقا تا بیرون نرفتی قیمت این است که پول هم دادیم حساب هم کردیم گفت تا زمانی که در مغازه هستی یعنی اینطور شده قیمتها کاری کرده که " الکاسب حبیب الله"دیگر حبیبی خدا دچار مشکل شده است نوسانات قیمتی که الان به وجود آمده است راه حلش چیست حضرت آقا فرمودند جلوگیری از نگهداری غیر متعارف جنس در انبار متاسفانه می‌بینیم یک وقت جنس وجود ندارد بر اثر قحطی گرانی می آید آن مسئله ای است اما وقتی جنس هست به وفور است ارز‌های آقای جهانگیری که ۴۲۰۰ تومان بود گرفته اند وارد کرده‌اند الان در انبار ها پنهان شده یا درگمرکات  در بنادر مانده است این میشود که بعضی وقتا ما مشکلات این چنینی در گرانی به وجود می‌آید که این راه حل دارد حضرت آقا فرمودند کسانی که اهل مدیریت اجرایی در زمینه اقتصادی هستند ، می شود قیمت ها را مهار کرد در مواردی که جنس وجود دارد زیاد هم هست در انبار نگهداری می شود عرضه نمی کنند باید با آنها برخورد شود الان ما مشکلی که داریم نهاده‌های دامی دام و طیور سویا وکنجاله سویا وذرت هست وارد شده میگوید از بندر می آید وارد کشور می‌شود تقسیم نمی‌شود می دانند تقصیر کی است جالب این است که نام می برند می گویند آقای فلان وارد کرده امانمی دهد به مردم این معضل می شود آن وقت به تبعش کفران نعمت می آید جوجه ها را مجبورند بزنند بکشندقتل عام راه بیندازند نسبت به جوجه های یکروزه از آن طرف کشاورز مادامدار ما بند هخدا در مضیقه است .خوب این دام وطیور الان  حق داردگردن صاحبش حق دارد نمی تواند سیر شب کند این می‌شود که نسل دامداری و دامپروری و اینها را می آیند به فنا می برند.یک مدیریتی میخواهد  نعمت هست خود آقای رئیس جمهور می‌فرمایند درست است که گران است ولی الحمدلله است آقا هست خدا را شکر شما مهار کنید میشه کاری کرد که  گرانی نباشد میشود کاری کرد که مرد وقتی وارد خانه میشود شرمنده زن و بچه اش نباشد خب الان ما خاطر تعطیلی هایی که به واسطه این ویروس منحوس مردم مجبورند برای دانش آموزان از گوشی استفاده کنند از تبلت استفاده کنند چرا یکباره این گوشی ها و تبلت هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده چرا یک مرتبه قیمت سرسام آور به سمتش می رود جز اینکه مدیریت نشده است چی دیگر میتواند  باشد سوم مشکل مسکن حضرت آقا یکی از معظلات مشکل مسکن هست .سهم عمده هزینه هر خانوار را مسکن است شما ببینید یک کارمند یک کارگر بنده خدا الان حقوق داشته باشد دو میلیون بخواهد یک میلیون آن را بابت اجاره بدهد سهم  عمده هزینه خانوار مسکن است حضرت آقا راه‌حل آن را فرمودند عمل به وعده ها برای ساخت مسکن  دولت وعده کرده است بیاید بسازد در سال ۹۸ حضرت آقا فرمودند یکی از غفلت های در این چند سال شد این بود که به مسکن پرداخته نشد این دولت یازدهم و دوازدهم متاسفانه مشکل این بود که به مسئله مسکن در ست  نپرداختند مردم دچار مشکل شدند اگر همین مسکن مهری که ثمره دولت نهم بود اگر نبود همین هم ما دچار مشکل بودیم یکسری افراد واقعاً  معظلش مضاعف می شد دچار مشکل می شدن بعد حضرت آقا درهمین سال ۹۹ فرمودند حالاکارهایی که شروع شده یا قول‌هایی داده اند سعی بشود تمام شود در بحث مسکن فرمودند قول‌هایی که داده شده سعی شود تمام شود وزیر محترم مسکن قول ۴۰۰,۰۰۰ و البته آقای رئیس جمهور قول ۶۰۰ هزار مسکن دادن که تا آخر دولت تحویل بدهند و البته یک اختلاف آماری هست ولی چه بهتر آقای رئیس جمهور و دویست هزار تا هم بیشتر کرده تمامش کنید اگر تا آخراین دولت تأمین شود ۶۰۰ هزار خیلی عالی می شود ما متاسفانه توی شهرستان خودمان یک شهرستان کویری واقعاً مشکل و معضل مسکن داریم جوان های ما می‌خواهند ازدواج کنند زمین نیست، شهرداری دارد به مزایده می گذارد مزایده یعنی چی یعنی هر کس پولدارتر برنده یک زمین را می‌گذارند پایه اش  100 میلیون 150میلیون کارشناس می آید می گذارد آقا این یک شهرستان کویری است ۴۲۰ کیلومتر فاصله تا مرکز استان چه حساب پایه را کارشناسان عزیز روی چه حسابی ۱۵۰ میلیون  100میلیون کارشناسی میکنند آیا زمین را شما با زمین این کار را می‌کنید مناطق دیگر هم قیمت را می کشند بالا آن مناطق را شما بروید متری ۲ میلیون قیمت بگذارید جای دیگر که زمینش قبلاً ۵۰۰ تومان بود می‌گوید مال منه متری یک میلیون و نیم.معظل می‌شود خوب امدن آمدن امام جمعه سابق فرماندار سابق رئیس راه و شهرسازی سابق یک مصوبه‌ای نوشتندکه 72پلاک بدهند جوانها ۷۲ پلاک به صورت اقساطی متاسفانه یک مشکل را داریم این را هم باید به صورت مزایده بشود ما تقاضا داریم از آقای فرماندار تقاضا داریم از نماینده انقلابی مان واقعاً بیایند و این مشکل را حل کنند این جوان های ما الان می گوییم چرا ازدواج نمی کنید راست هم می گوید خانه نیست زمین نیست که بخواهند این کار را انجام بدهند این یک معظل است یا دولت محترم می آید مسکن ملی را می‌گوید می گوید خانه دو طبقه شهرستان کویری طبقه دوم به الله نمی‌شود زمستانش سرد است و تابستانش گرم است واقعا سخت است بعد اینجا عادت کرده اند به خانه ها  زمین موجود است وقتی زمین موجود است چرا دو طبقه اش کنیم کسی هم استقبال نمی کند توی کل خور ۱۴ نفر می روند ثبت نام میکنند آنها هم واقعاً و یقیناً کارد به استخوان شان رسیده است رفته اند نوشته اند چه کسی می آید در خانه دو طبقه زندگی کنند خواهشی که داریم این را هم جناب آقای فرماندار ، خانم آزاد پیگیری مجدانه به فرمایند این زمین اینجا الحمدالله به وفور هست اینجا هست خدا را شکر به زمین است یک همت بشود یک قدم برداشته شود تا این مشکل مسکن هم برطرف می شود (ای کاش تکبیر اینجا می‌گفتید) چهارمین معظل را هم عرض کنم که حضرت آقا فرمودند وجود موانع برای تحقق شعار سال که سال جهش تولید است موانع را حضرت آقا فرمودند که یکی از مهمترین موانع راه حلش جلوگیری از واردات بی رویه است ما یک سری واردات داریم که به کارنیا است یعنی واقعاً کاربردی ندارد ولی متاسفانهً دارن بی جهت بی‌رویه واردات انجام می‌دهند حضرت آقا فرمودن یک موضوع دیگر هم موانع جهش تولید است ما امسال را سال جهش تولید معین کردیم و موانعی  در اینجا ودر سر راهمان وجود دارد یکی از موارد همین وارداتی واردات بی رویه است مثلاً می آیند ارز ۴۲۰۰ می گیرند معذرت می خواهم غذای حیوانات خانگی که نه  با دین ما سازگاری دارد نه با  سنت ایرانی ما معذرت میخواهم غذای سگ وارد می‌کنند غذای گربه وارد میکنند چرا چون درآمدش بیشتر است آن چیزی که محل ارتزاق مردم است از همین دام و طیور است رها می‌کنند می روند واردات چیزهایی که واقعا  کاربردی ندارد امثال اینها زیاد است من یک نمونه اش را عرض کردم بنابراین آنچه از بیانات رهبر حکیم انقلاب برمی آید این که تمام مشکلات اقتصادی علاج دارد  علاجش هم داخلی است بر خلاف آنچه که جریان انحراف و تحریف می آید متاسفانه  بیان می کندبعضی از این مقالات روزنامه ها و بعضی از مشاورین روسا  ومسؤلین میآیند چیزهایی می گویند که واقعاً باید شبانه روز استغفار کنند بابت این بیاناتی که دارندنسخه می‌پیچند که ما باید برویم سمت آمریکا بریم سمت اروپا  لذا این رابدانید اقتصاد ایران نه گروگان برجام است اقتصاد ایران نه در گرو انتخابات امریکاست و نه باید دل خوش کنیم به لبخند اروپایی ها راه حل همین جا هست و آن هم عمل به اقتصاد مقاومتی است که حضرت آقا فرمودن (تکبیر)

 امروز هجدهم مهر است روز پست ، این پست خیلی برای مردم ما مفید است مخصوصاً در ایام کرونا کار عزیزانی که در پست هستند عجیب کارشان مضاعف شده است جا دارد ما تبریک بگوییم به عزیزانی که در اداره پست ما دارن زحمت می‌کشند و خدمت می کنند و واقعا می بینیم شبانه‌روز دارند زحمت می کشند شب باید تحویل بگیرند تفکیک کنند  فردا صبح تقسیم بکنندخلاصه بعد شروعبکنندتا بعد از ظهر واقعا مشغول هستند.یک گله داریم از مسئولین استانی که شهرستان خوروبیابانک ایکه درست است که جمعیت کم داریم اما وسعت جغرافیایی داریم شما مللاحظه نقشه را هم داشته باشید از جندق تا بیاضه ببینید چقدر وسعت دارد در خور و بیابانک اداره پست ما نداریم  کمتر برویم نمایندگی هم نداریم بلکه یک دفتر داریم یعنی کا نه ما در شهر اصفهان هستیم توی خیابان فلان جا یک دفتر داریم لذا چارت اداری که باید متاسفانه نداریم یعنی الان که ما بعضی از عزیزانمان در اداره پست دارند بازنشست میشوند چون تعریف نشده جایگزین برای شان  نمی فرستند واقعاً مشکل می شود خوب الان جلوی چقدرترددها راگرفته می گویند روزانه ۳۰۰۰ مسافرت را کم کرده است همین اداره پست در کل کشور روزای 3000مسافرت را کم کرده است بلکه با یک بسته ارسال می‌کند و تمام می‌شود کار انجام می شود خواهشی که داریم بنده این را درستاد توسعه پایدار عرض کردم اما متأسفانه ما جواب گرفتیم حاج‌آقا می‌خوانیم بدهیم به خصوصی آقا جمعیت اینجا ندارد که خصوصی بدهید خصوصی دنبال منفعت خودش است اگر اینجا جمعیت کم باشد به ۲۰ هزار تا  بخواهد برسدبله یک شهرستان ۱۵۰ هزار و ۲۰۰ هزار جمعیت داشته باشد شما دوتا خصوصی هم بیاورید رقابتی کارانجام می دهند نمی‌شود باز هم یک زحمت برای آقای فرماندار یک زحمت بکشند این را هم توی این هفته  یک مژده ای بدهند تا یک حرکتی انجام شود نسبت به همین مسئله پست و اداره شکل بگیرد یعنی از دفتر تبدیل به اداره شود.

 مورد بعدی جا دارد تشکر کنم ازیکایک عزیزان بهره بردار در بوم گردی که به احترام تعظیم شعائر اهل بیت روز اربعین و ۲۸ صفر  وشهادت امام رضا خوب ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تصمیم گرقتند ویک چیز به جایی هم بود در کل کشور وجود دارد  فقط ما هم نیستیم که در روزی که جزء شهادات اهل بیت است شادی نباید باشد. ما مسلمان هستیم ما شیعه هستیم محب اهل بیت هستیم ما باید تابع اهل بیت باشیم در ایامی که اهل بیت محزون اند ما هم حزین باشیم ما هم محزون باشیم خوب دیگر تفریح و شادی  واینها با روز اربعین سازگاری ندارد از یکایک عزیزان به این خاطر بنده امسال تشکر می کنم که تمکین کردند و این کار را انجام دادند و تعطیل کردن بومگردی ها را انشاالله خداوند از جای دیگر خیر و برکت بدهد که میدهد انشاالله وقتی افراد در مسیر قرار بگیرند  اهل بیت هم هم نگاه می کنند آن  معضلات فرهنگی راآن حریم را رعایت می کنند خدا هم برکت میدهد اهل بیت هم کمک حال شان هستند.

 مسئله آخر اینکه کرونا را جدی بگیرید کرونا آقا فرمودند ویروس حقیر خطیر  ریز است دیده نمی شود در کل عالم جمعش کنید ۵ گرم هم نمیشود اما متاسفانه همین دارد بزرگان را زمین می‌زند آن افراد قوی هیکل را زمین می زند دقت داشته باشید که خدای نکرده دچار مشکل نشویم و ما هم تابع ستاد مبارزه با کرونا هستیم چه در استان چه در شهرستان خدمت آقای فرماندار به عنوان رئیس عرض کردم بنده به عنوان امام جمعه تابع شما هستم شما تصویب کنید که نماز جمعه  تعطیل است وبرای سلامتی مردم  ، تصویب ستاد باشد بنده تبعیت می کنم هر چه باشد میگویم چشم امرتان مطاع است  برای سلامتی مردم می آییم  تعطیل می کنیم مشکلی نیست سلامتی مردم از همه چیز مهمتر است اما ستاد تصمیم بگیرد این که بیاید هیئات مذهبی را تعطیل بکنند چرا چون فلان ارگان گفته است  نه ستاد استانی یا شهرستانی مصوب کند سمعا و طاعتا اما اگر بخواهد گروهی باشد و اداره ای باشد آقا برنامه های دهه آخر صفر با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام میشود همینطور که نماز جمعه یک نفر در میان نشسته اید  ماسک زده اید دارید مراعات می‌کنید هیئات هم همین طور است بلکه ما باید بیشتر در خانه خدا برویم بیشتر از اهل بیت کمک بخواهیم انشالله شر این ویروس را از سر ما برکند نیاز هم این است که ما در خانه اهل بیت قدم برداریم

خدایا به حق حضرت اباعبدالله الحسین که دیروز اربعین ایشان بود فرج امام زمان برسان

به حق حضرت سید الشهدا رهبر عزیز و شجاع مان  رهبرحسینی امان رهبر حکیممان در پناه امام حسین منصور بدار.والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاتهآخرین بروزرسانی : 1399/07/21 ساعت: 9:51 AM
ارسال شده توسط : سید حسین موسوی
ارسال دیدگاه
اخبار سایت رهبری (مدظله)
جستجو در سایت
مانده تا روز جمعه

روز
ساعت دقیقه ثانیه